Vær Med

Hvordan kan jeg komme i gang med at ro?

Vær med til en prøvetur:


Roning i Slesvig Roklub

Der er faste fælles rotider om onsdagen og fredagen fra og med kl 16.30, Her kan man bare komme og bliver sat på hold og tildelt en båd. På disse tidspunkter er der også instruktører til stede.

Er man frigivet, må man ro sammen med andre, så længe der er en ansvarshavende kortturstyrmand med. Med en kortturstyrmand må man komme helt ud til Stegsvig på den anden side af lille bredning.

Hvis man vil ro uden for vores fælles rotider træffer man typisk sine aftaler relativt spontant efter vind, vejr og tid via vores messengergruppe på Signal.

Desuden er der 2 morgenhold; det ene kl. 6.00, det andet kl. 9.30 flere gange om ugen, som glæder sig, hvis du som frigivet roer har lyst til at være med.

Når man er frigivet må man også tage på langture med en langturstyrmand. Langture er ture udover vores kortturstyrmandsområde, f.eks. over den Store Bredning til vores hytte i Mysunde.

Om vinteren stopper vi med udendørstræning og træner på vores romaskiner. Der er instruktion samt frie træningstider onsdag og fredag eftermiddag. Ud over det laver vi e-roning, hvor der tændes for et ergometerroningsprogram og en instruktør på skærmen træner sammen med. Desuden tilbyder vi to gange om ugen sportsroning, som er en kombination af ergometerroning og styrketræning, så du kan holde dig i form. Der trænes typisk mandag og onsdag kl. 19.