Persondataforordning

1. Navn og kontaktoplysninger for den ansvarlige person

Denne tekst informerer om behandling af personoplysninger på webstedet for:

Slesvig-Roklub e.V.

Katrin Fritsche, Forperson

Luisenbad 6

D24837 Schleswig

+49 (0) 4621 25431

info@slesvig-roklub.dk

Amtsgericht Flensburg, VR 483 SL

2. Anvendelsesområde og formål med behandling af personoplysninger

2.1 Opkald til hjemmesiden

Når man opkalde denne hjemmeside www.slesvig-roklub.dk gennem internetbrowseren den besøgende brugte sendes automatisk data til serveren af denne hjemmeside og begrænset til en logfil (log-fil) gemmes. Indtil den automatiske sletning gemmes følgende data uden yderligere indtastning af den besøgende:

– IP-adresse på den besøgendes terminal

– dato og klokkeslæt for den besøgendes adgang

– Navn og URL for den side, som den besøgende har adgang til

– Websted, hvorfra gæsten har adgang til klubbens hjemmeside (såkaldt referrerings-URL)

– Browser og operativsystem til den besøgendes terminal og navnet på den udbyder, der benyttes af den besøgende.

Behandlingen af disse personoplysninger er i overensstemmelse med. Artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Foreningen har en legitim interesse for databehandling med det formål at

– hurtigt opbygge forbindelsen til foreningens hjemmeside

– At aktivere en brugervenlig anvendelse af hjemmesiden

– at identificere og sikre systemernes sikkerhed og stabilitet og

– At lette og forbedre administrationen af hjemmesiden.

Behandlingen er udtrykkeligt ikke med det formål at opnå viden om den person, som besøgende på hjemmesiden har.

2.3 Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du besøger vores loginside, opretter vi en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og slettes, når du lukker din browser.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

2.3 Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

2.4 Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

2.5 Kontakt

Besøgende kan bruge kontaktadresserne på hjemmesiden for at sende beskeder til klubben. For at kunne modtage et svar kræves der mindst en specifikation for en gyldig e-mail-adresse. Alle yderligere oplysninger kan gives frivilligt af den anmodende person. Ved at indsende beskeden accepterer den besøgende til behandling af de overførte personlige data. Databehandlingen foregår udelukkende med det formål at behandle og besvare forespørgsler fra den besøgende. Dette sker på grundlag af det frivilligt indrømmede samtykke acc. Artikel 6, stk. 1, punkt 1, litra a), GDPR. Kontaktoplysningerne slettes automatisk, når undersøgelsen er afsluttet, og der gives ingen grund til yderligere fastholdelse (f.eks. Som efterfølgende indtræden i klubben).

2.6 Nyhedsbrev

Ved at tilmelde sig nyhedsbrevet, accepterer den besøgende udtrykkeligt behandlingen af de overførte personoplysninger. For at tilmelde dig nyhedsbrevet behøver du kun at indtaste en e-mail-adresse for den besøgende. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger for den besøgende med henblik på at sende nyhedsbreve er samtykke Artikel 6, stk. 1, punkt 1, litra a), GDPR.

Besøgende kan til enhver tid afmelde sig fra at modtage fremtidige nyhedsbreve. Dette kan gøres ved hjælp af en særlig linkene i bunden af nyhedsbrevet eller ved tilsvarende besked via e-mail til info@slesvig-roklub.dk

2.7 Kommentarer

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

3. Offentliggørelse af data

Personlige data vil blive videregivet til tredjepart, hvis

– blev udtrykkeligt godkendt af den registrerede i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR,

– vedtagelsen af artikel 6, afsnit 1 Sætning 1 Brev f) DSGVO for etablering, off motion eller forsvare retskrav er påkrævet, og ingen grund til at An-accept er, at den pågældende person er en mere tungtvejende legitim interesse i hemmeligholdelse af deres … Har data,

– der er en retlig forpligtelse til overførsel af data i henhold til § 6, stk. 1, punkt 1, litra c), GDPR og / eller

-… 6 dette er den måde, afsnit 1, pkt 1, litra b) DSGVO er nødvendig for opfyldelsen af en Vertragsver-holding isses med den pågældende person.

-Hvis du anmoder om en nulstilling af adgangskoden, medtages din IP-adresse i e-mailen med nustillingen.

I andre tilfælde vil personoplysninger ikke blive videregivet til tredjemand.

4. Analyse tjenester til hjemmesider, tracking

Vi bruger ikke externe tracking tools på vores hjemmeside. Der regestreres aligevel:

  • IP
  • Tid
  • Client-ID
  • referrerings-URL

Behandlingen af disse personoplysninger er i overensstemmelse med. Artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

derudover regestreres alle data som brugeren giver selv, exempelvis i kontaktformular

5. Dine rettigheder som en berørt person

For så vidt angår dine personlige data behandles under besøget af vores hjemmeside, har du følgende rettigheder som “registrerede” som defineret i GDPR:

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grund

5.1 Oplysninger

Du kan anmode om oplysninger fra os om, hvorvidt personoplysninger behandles af os. Kontakten  ville ikke krænke eksisterende fortrolighed, forpligtelser eller Information af  andre grunde, en tredjepart skal holdes især på grund af en tungtvejende hemmelighed legitim interesse. Afvigende  kan der være en pligt til at give oplysninger, især i betragtning af mulige skader til interessen i fortrolighed. Retten til information er udelukket, hvis der kun derfor gemt data, fordi de er tilladt ved lov eller perioder lovbestemte fastholdelse at ikke slettes eller udelukkende anvendes med henblik på datasikkerhed eller data kontrol beskyttelse, hvis tilvejebringelse af information ville kræve en uforholdsmæssig stor indsats og behandling til andre formål er udelukket af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Hvis i dit tilfælde retten til information ikke er udelukket og dine personoplysninger behandles af os, kan du bede os om oplysninger om følgende oplysninger:

– formål med forarbejdning

– kategorier af personoplysninger du behandler

– Modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem dine personoplysninger bliver afsløret, især for modtagere i tredjelande

– hvis det er muligt, den planlagte varighed, hvorpå dine personoplysninger gemmes eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for bestemmelse af varigheden af oplagringen,

– retten til at rette op på eller slette eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger eller en ret til at modsætte sig sådan behandling

– eksistensen af en ret til appel til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse

– hvis personoplysningerne ikke er indsamlet fra dig som den registrerede, de oplysninger, der er tilgængelige om dataernes oprindelse

– eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering og meningsfuld information om den involverede logik samt omfanget og den påtænkte effekt af automatiseret beslutningstagning,

– hvis det er relevant i tilfælde af overførsel til modtagere i tredjelande, medmindre der er en beslutning fra EU-Kommissionen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til artikel 45, stk. 3, GDPR, oplysninger om hvilke egnede garantier i henhold til artikel 45, stk. § 46 stk. 2 GDPR til beskyttelse af personoplysninger.

5.2 Korrektion og afslutning

Hvis du opdager, at vi har unøjagtige personlige oplysninger, kan du kræve, at vi straks afhjælper denne forkerte information. I tilfælde af ufuldstændige personoplysninger vedrørende dig, kan du anmode om færdiggørelse.

5.3 sletning

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

De har ret til at blive slettet (“ret til at blive glemt”), medmindre behandlingen er nødvendig for udøvelsen af retten til ytringsfrihed, retten til information eller for at opfylde en juridisk forpligtelse eller at udføre en opgave af almen interesse og et af følgende er sandt:

– Personoplysningerne er ikke længere nødvendige for de formål, de blev behandlet for.

– Begrundelsen for forarbejdning var kun dit samtykke, som du har tilbagekaldt.

– Du har protesteret mod behandlingen af dine personlige data, som vi har offentliggjort.

– Du har protesteret mod behandling af personoplysninger, der ikke er meddelt os, og der er ingen berettigede grunde til behandlingen.

– Dine personlige oplysninger blev behandlet ulovligt.

– Sletning af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt.

Der er ingen ret til annullering, hvis sletning ikke er mulig eller kun mulig med uforholdsmæssigt høj udbetaling på grund af lagrets særlige karakter, og din interesse for sletning er lav, når der er tale om legitim, ikke-automatiseret databehandling. I dette tilfælde erstattes sletningen af begrænsningen af behandlingen.

5.4 Begrænsning af forarbejdning

Du kan kræve, at vi begrænser behandlingen, hvis et af følgende gælder:

– Du nægter nøjagtigheden af dine personlige data. Begrænsningen kan være påkrævet i dette tilfælde i den periode, der tillader os at kontrollere dataens nøjagtighed.

– Behandlingen er ulovlig, og du har brug for i stedet for at slette begrænsningen af brugen af dine personlige data.

– Vi har ikke længere brug for dine personlige oplysninger med det formål at behandle, som du har brug for til at hævde, udøve eller forsvare dine rettigheder.

– Du har modsagt databehandlingen efter  Art. 21 stk. 1 DSGVO. Begrænsning af behandlingen kan være nødvendig, så længe det ikke er sikkert, at vores begrundede grunde opvejer dine grunde.

Begrænsning af behandling betyder, at personoplysningerne kun behandles med dit samtykke eller med det formål at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav eller beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige offentlige interesser. Før vi ændrer begrænsningen, er vi forpligtet til at informere dig.

5.5 Dataoverførbarhed

Du har en ret til datas portabilitet, forudsat at behandlingen af din samtykke (art. 6, stk. 1 Sætning 1 Brev. A) eller art. 9 stk. 2, nr. A) DSGVO), eller om en traktat til hvilket parti du er, og behandlingen foregår ved automatiserede metoder. Retten til data portabilitet i dette tilfælde omfatter følgende rettigheder, forudsat at dette ikke påvirker de rettigheder og friheder påvirkes: Du kan kræve, at vi får de personlige oplysninger, du har givet os klar på en struktureret, konsekvent og maskinlæsbart format , Du har ret til at videresende disse data til en anden person uden hindring fra vores side. Så vidt det er teknisk muligt, kan du kræve, at vi overfører dine personlige oplysninger direkte til en anden ansvarlig person.

5.6  Indsigelse

Forudsat at behandlingen til art. 6, stk. 1, pkt 1. E) DSGVO (udførelse af en opgave i samfundets interesse, eller i forbindelse med udførelsen af offentlig myndighed) eller art. 6, stk. 1 Sætning 1 Brev. F) DSGVO (legitim interesse på den ansvarlige eller tredjepart) har du ret til, når som helst, at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger vedrørende dig, af årsager som følge af din særlige situation. Dette gælder også for en profilering baseret på artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra e) eller bogstav f) i GDPR. Efter udøvelsen af retten til vi ikke behandle dine personlige data, medmindre vi kan bevise tvingende beskyttelse-værdig grunde til behandlingen, som opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er for etablering, motion eller forsvare retskrav.

Du kan til enhver tid protestere mod behandling af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring. Dette gælder også for en profilering i forbindelse med sådan direkte mail. Efter udøvelsen af denne indsigelsesret benytter vi ikke længere de pågældende personoplysninger til direkte markedsføring.

Du har mulighed for modsigelse telefon, uformelt besked via e-mail eller på vores opført i begyndelsen af denne fortrolighedspolitik postadresse vores klub.

5.7 Tilbagekaldelse af samtykke

 af tilladelsen kan ringe, meddeles uformelt via e-mail eller til vores postadresse. Ved at ophæve lovligheden af databehandling, som er lavet på baggrund af samtykke til indgangen af tilbagekaldelse berøres ikke. Efter modtagelsen af aflysningen, er databehandlingen, der udelukkende var baseret på dit samtykke indstillet.

5.8 klage

Hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af personoplysninger om er ulovligt, kan du kontakte konsulenten for databeskyttelse, som er ansvarlig for det sted, hvor din bopæl eller arbejdsplads eller på stedet for den påståede overtrædelse klage til myndighederne.

6. Status og opdatering af denne privatlivspolitik

Denne fortrolighedserklæring har status af 25. maj 2018. Vi forbeholder os ret til privacy statement fra tid til anden for at opdatere for at forbedre beskyttelsen af data og / eller tilpasse sig skiftende myndigheder praktiserer eller retspraksis.