Aktiviteter

Slesvig Roklub bygger på en tresårig historie, hvor vi med hele hjertet prøver at leve op til den danske rotradition. Medlemmerne gør klubben til et levende mødested med sjæl. Slesvig Roklub har altid været præget af det gode fællesskab mellem medlemmerne. Ud over vores daglige roning prøver vi også at leve dansk kultur, bl.a. med tilbud som vinterbadning, sangaftener, danskkurser, fælles arrangementer med kulturforeningen SSF, udstillinger, forfatterlæsninger og vores madklub. I klubben taler vi så meget dansk som muligt og så meget tysk som nødvendigt, for at alle kan mødes på lige fod.