Velkommen

Velkommen til Slesvig Roklub. Vi er glade for, at I har lyst til at besøge os. Området byder på et spændende farvand, hvor man kan ro langs hele Slien til Slimyndingen og endnu videre. I kan få yderligere informationer om farvandet og turmuligheder under LINK.

Man må gerne låne både og booke overnatning (senge).

Vi har to overnatningsmuligheder: I roklubben i Slesvig og i en hytte cirka 12 rokilometer væk i Mysunde. Via vores links kan I finde mange informationer om de to overnatningsmuligheder og svar på eventuelle spørgsmål, så læs meget gerne disse igennem, før I retter personlig henvendelse.

Hvis I er interesserede i at låne lokaler eller både, så følg den procedure, der står beskrevet i de følgende punkter.

Vi beder jer om, at I som det allerførste tjekker vores kalender.

Lån af lokaler

Tjek vores kalender, om der er ledigt på jeres foretrukne tidspunkt. Lyseblå markering betyder, at Slesvig Roklub er optaget. Lilla markering betyder, at Mysunde Hytten er optaget.

Forspørgsel

Hvis I har fundet en ledig tid i vores kalender, skriver I en mail til forperson@slesvig-roklub.dk med følgende oplysninger:

  • Lån af Slesvig roklub hhv Mysunde hytten inklusive tidsperioden
  • Forventet antal deltagere
  • Antal ønskede både (2 års eller 4 års),
  • Ankomsttidspunkt og hvornår bådene forventes at returneres.

Vi svarer jer hurtig og reserverer det  ønskede tidspunkt, hvis muligt.

Lån af både

Vi forventer, at I sender en udfyldt langtursansøgning per båd senest en måned inden turen. Langtursansøgningen findes her (download pdf). Husk, at den skal være godkendt af din klubs rochef hhv. forperson.

Selvfølgelig er det et krav, at I overholder DFfRs roreglement, som findes her. Den foreskriver bl.a., at hver båd skal have en uddannet og godkendt langtursstyrmand om bord.

Husk at medbringe egne redningsveste.

Priser og betaling

En overnatning koster 110 kr. per nat og person, både i Slesvig Roklub og i Mysunde Hytten.

Et sæde i båden koster 55 kr. per dag og person.

Når I har sendt en ansøgning, kan vi bekræfte og sende en regning. Når regningen er betalt, er aftalen på plads.

Gæsteroernes ansvar

Gæsteroerne har ansvar for både og udstyr i lejeperioden, og det forventes, at alle behandler materiellet på den bedst mulige måde. Ligeledes forventes det, at roerne gennemfører langturen på en ansvarlig og for dansk roning ordentlig og værdig måde. Klubbens bestyrelse har overfor Slesvig Roklub ansvaret for, at de gæster (hold), for hvilke der søges om tildeling af en båd, har tilstrækkelig erfaring med hensyn til den ønskede form for langtursroning. Båden med alt tilbehør skal afleveres i rengjort stand. Det enkelte hold hæfter i fællesskab for skader og mangler, der opstår i tidsrummet fra bådens overdragelse til dens aflevering, som følge af uagtsomhed, forkert behandling af materiellet eller overtrædelse af givne regler og forskrifter. Erstatningsbeløb ved mindre skader/mangler kan betales på stedet til den tilsynsførende. Ved større skader vil der, når skadens omfang er vurderet, blive sendt en faktura med angivelse af sted, tur og erstatningsbeløb.

I låneperioden betragtes lånernes klub som reder og har rederiansvaret.

Ansøgningsformularer

Lån af båd (download pdf)

Pakkeliste – I skal selv medbringe

  • Jeres egne redningsveste
  • Lagen, sovepose og pude, – der er kun bare madrasser
  • Godt humør 🙂