Bestyrelsen

Vores bestyrelse præsenterer sig

Katrin, Forkvinde

Katrin er hovedansvarlig for hele roklubben og leder klubben bedst muligt så “sol og vind” fordeles på bedste måde.

Hun har særlig fokus på kommunikation mellem klubben og dens medlemmer og er ansvarlig for kontakt til kommunen, DFfR og andre klubber.

Hun repræsenterer klubben i div. arrangementer, møder i andre klubber, kommunale arrangementer, arrangementer indenfor DFfR.

Hun er klubbens kontakt, når man ikke ved hvem man ellers skal kontakte – om stort og småt.

Jens, Rochef og næstformand

Jens tager sig af de daglige opgaver som instruktion, roning, vintertræning, kursustilbud, vores årlige sikerhedstræning og for alle kort- og langturstyrmand.

Han overtager Katrins opgaver, når det er nødvendigt.

Ursula, Kasserer

Ursula er ansvarligt for alt, der har at gøre med penge, hun tager sig af budget, regnskab, regninger samt indkassering af vores kontingent.

Karina, Husforvalter

Karina tager sig af bådehuset og hytten i Mysunde. Hun organiserer, at husene er rene og i stand.

Daniel, Matrialeforvalter

Daniel holder opsyn med vores ro-materiel og udstyr og vedligeholder dette.

  • Daniel vedligeholder roklubbens både sammen med klubbens medlemmer
  • Han er ansvarlig for klubbens værksted.
  • Tit pusler han også med større eller mindre reparationer i klubben eller i Mysunde

Tanja, Ungdomsleder

Tanja er ansvarlig for alle de unge i klubben, det indebærer at stå for URO hver onsdag og at holde kontakt med de unge og deres forældre.

Lone, sekretær

Lone understøtter klubben med tekstarbejde, protokolføring og skriftlig kommunikation og offentlighedsarbejde i tæt samarbejde med Katrin.