Bestyrelsen

vores bestyrlse presenter sig

Katrin, Forkvinde

Katrin er hovedansvarlig for hele roklubben og leder klubben bedst muligt så “sol og vind” fordeles på bedste måde.

Hun har særlig fokus på kommunikation mellem klubben og dens medlemmer og er ansvarlig for kontakt til kommunen, DFfR og andre klubber.

Hun repræsenterer klubben i div. arrangementer, møder i andre klubber, kommunale arrangementer, arrangementer indenfor DFfR.

Hun er klubbens kontakt, når man ikke ved hvem man ellers skal kontakte – om stort og småt.

Jens, Rochef og næstformand

Jens tager sig af de daglige opgaver som instruktion, roning, vintertræning, kursustilbud, vores årlige sikerhedstræning og for alle kort- og langturstyrmand.

Han overtager Katrins opgaver, når det er nødvendigt.

Ursula, Kasser

Ursula er ansvarligt for alt, der har at gøre med penge, hun tager sig af budget, regnskab, regninger samt indkassering af vores kontingent.

Karina, Husforvalter

Karina tager sig af bådehuset og hytten i mysunde. Hun organiserer at husene er rene og i stand.

Daniel, Matrialeforvalter

Daniel holder opsyn med vores ro- materiel og udstyr og veligeholder dette.

  • Daniel vedligeholder roklubbens både sammen med klubbens medlemmer
  • Han er ansvarligt for klubbens værksted.
  • Tit pusler han også med større eller mindre reparaturer i klubben eller i Mysunde

Tanja, Ungdomsleder

Tanja er ansvarlig for alle de unge i klubben, det indebær at stå for URO hver onsdag og at holde kontakt med de unge og deres forældre.

Thade, Sekreter

Thade tager sig af alt det som der er tiloverers eller andre ikke lige har tid til. Hvilket er en hel del som man ikke ser men er utrolig vigtig for at holde roklubben kørende.