Procedure lån af hus og både

Overnatning – procedure

Tjek vores kalender, om der er ledigt på jeres foretrukne tidspunkt. Lilla markering betyder, at Mysunde er optaget, lyseblå markering, at Slesvig Roklub er optaget.

Hvis I har fundet en ledig tid i vores kalender, skriver I en e-mail til “forperson@slesvig-roklub.dk”, gerne senest en måned før, helst med følgende infos:

  • Lån af Slesvig roklub hhv Mysunde hytten inklusive tidsperioden
  • Forventet antal deltagere
  • Antal ønskede både (2 års eller 4 års),
  • Ankomsttidspunkt og hvornår bådene forventes at returneres.

Lån af både procedure

Vi forventer, at I sender en udfyldt langtursansøgning per båd senest en måned inden turen. Langtursansøgningen findes her. Husk, at den skal være godkendt af din klubs rochef hhv. forperson.