Standerhejsning

Læs om standerhejsning og husk påskebål

Spejderorkestret skabte stemning

…da klubben indledte udendørssæsonen med Jens Herzigs festlige tale om vinterens udfordringer og begivenheder. Især stort tak fra bestyrelsen til den kæmpe frivillige indsats i stormflodskrisen med højvande i klubben.

Jens Herzig holder takketale

Lisbeth hejser standeren

Kaffe og kage i stuen