Søsportsdag på Slien

Læs om fællestur på Slien

Fællestur – med historisk kig i Hedeby Nor

Lørdag den 2. september fandt den fælles søsportsdag sted i Slesvig Roklub. To både fra Slesvig Roklub, fire kajakker fra Flensborg Roklub samt otte gæstekajakker fra Kollund Roklub satte afsted på den 17 km. lange fælles tur på Slien. Første etape gik langs Sliens nordlige kyst til stranden i Winningmay, hvor alle fik en pause med kaffe, kage og snak.

På tilbagevejen på sydsiden fik kajakkerne mulighed for at komme ind i Hedeby Nor, som er et gammelt vikingefarvand. Der var dejligt vejr, og der blev knyttet bånd både mellem Sydslesvigske foreninger og med gæsterne fra Danmark. Senere var der mulighed for at komme på Nørden Festival til en favorabel pris.

Vores klub huser i disse uger Nørden-arrangørerne, og Louisenbad er blevet et tilløbsstykke med det store udbud af koncerter, boder og aktiviteter.

Pause med madpakke i Winningmay