Rosæsonen i fuld gang

Læs om aktiviteterne i klubben, uddannelse til styrmand, roskolen, frivillighed og Mysunde Hytten

Siden sidst

Sæsonen startede med standerhejsning den 26. marts. Lige inden havde vi varmet op til sæsonen med vores 10 gange maraton challenge, som gik forrygende godt.

Vi nåede 30 km. mere end de 422 km., som vi havde sat som mål. Ikke kun var det et godt resultat, men det var også en fin måde at skyde sæsonen i gang, for alle var indstillet på at komme i form og yde et bidrag. Der var besøg fra Flensborg Avis og efterfølgende kunne man læse en omfattende artikel.

Katrin og Jens stod for korttursstyrmandsuddannelsen, som fandt sted samtidig med åbent hus-dag i weekenden den 1. og 2. april. Også uddannede korttursstyrmænd greb chancen til at få repeteret viden og praktiske øvelser ved denne lejlighed. Det var en begivenhedsrig weekend, som også blev dækket af en helsides artikel i Flensborg Avis. Klubben hilser 4 nybagte korttursstyrmænd velkomne (Malte, Maren, Laura og Lone).

Roskole

Der var rigtig mange, der ønskede at deltage i roskolen i år. I roskolen får man en lille uddannelse med basisviden og de første praktiske erfaringer i robåden. Derefter har man lov til at tage på vandet med erfarne roere; man bliver “frigivet”.

Roskolen er nu afsluttet, og klubben hilser de nye roere, Asger, Nisse, Emil, Christian, Jan, Kjell, Sulivan, Katrin, Kerstin, Claus, Herta, Wiebke, Olaf, Puli og Jimmy velkomne på vandet. Også her har Katrin og Jens været de drivende kræfter, og fra klubbens side skal der lyde et kæmpestort tak for en helt enestående indsats fra vores rochef og forperson!

Frivillighed

Frivilligheden spiller en stor rolle for, at en klub med så mange tilbud og aktiviteter fungerer. Vi har mange engagerede medlemmer, som er parate til at yde en stor frivillig og ubetalt indsats. Det er både instruktører, styrmænd samt andre hjælpende personer, som bl. a. organiserer mad og forplejning. I baggrunden trækker en flittig bestyrelse i de tråde, som er nødvendige for, at foreningslivet fungerer gnidningsløst.

Mange tak for alle hjælpende hænder og medtænkende personer, som støtter op om klubbens aktiviteter! Vi håber, at også nye medlemmer vil støtte op om det frivillige arbejde, som er grundlaget for klubbens eksistens.

Mysunde Hytten skal klargøres

Mysunde Hytten trænger til en omgang rengøring og klargøring inden sommeren. Lørdag den 3. juni mødes vi i kl. 10:30 i hytten. Der er også mulighed for fælles afgang fra klubben kl. 10:00. Vi håber på stor deltagelse, for mange hænder udretter bare så meget mere på kortere tid. Måske skal Katrin og Jens også bare have lov til at sidde på en bænk og nyde solskinnet, slappe af og drikke en øl, mens vi andre svinger kosten 😉

Husk

Den 10. juni fejres årsmøde i Slesvig!