Generalforsamling 2023

Læs om generalforsamlingen søndag den 26.11.23

“Punkt 1 er kaffe og kage – buffeten er åbnet”, således bød Katrin Fritzsche smilende velkommen til årets generalforsamling, som fandt sted i den hyggeligt pyntede stue, hvor der var blomster på de runde borde og en fotoserie med billeder fra årets gang kørende på beameren.

Kim Brenzel fra SIF startede mødet som valgt mødeleder med bestyrelsens beretning. Katrin, Jens, Uschi, Tanja og Karina berettede fra klubbens forskellige resorts og de fokuspunkter, vi i særlig grad har arbejdet med. Her et ufuldstændigt uddrag:

Vi har nu 123 medlemmer og arbejder på flere ungdomsroere. Klubben har deltaget i motionsdagen på APM-skolen, vi har tilbudt pasta-pesto om onsdagen for de unge og livestreaming fra Aarhus Universitet. Det skal stadigvæk være et indsatsområde, men vi glæder os over, at ungdomsroerne deltager med stort engagement og giver alt. To ungdomsroere var således også afsted til DfFRs sommerlejr i Silkeborg med andre danske roere.

Rodriften har været præget af ret høj aktivitet; normal træning, måneskinsture, madpakketure samt kortere langture. Klubben egne medlemmer har roet omkring 8600 km i udendørssæsonen, kvinder lidt mere end mænd. De øvrige 3800 km er primært danske gæster, i alt 113, der har været på besøg og roet i vores både. Her i indendørssæsonen fortsætter vi med sportsroning med styrketræning samt vores populære e-roning.

Roskolen blev gennemført med et komprimeret forløb på tre uger, hvorefter 15 “kaniner” blev frigivet. Vi har nye tre nye KStm: Lone, Malte og Maren, en LStm: Jesko. Jens og Katrin var på coastalkursus. Der blev gennemført sikkerhedskursus og førstehjælpskursus.

Vi har været aktive med offentlighedsarbejde og mediepræsens i Flensborg Avis, Ugeavisen, DGIs Udspil, på hjemmesiden samt deltaget i mange andre arrangementer, fx årsmødet, Nørden Festival, SdUs sportsdag og hos naboklubben DRC. Vi vil fortsat udbygge kontakten til naboerne og netværke aktivt.

Fællesskabet har vi haft fokus på. Wiebke og Puli har bl. a. organiseret bowlingaften, gløggaften, madklub og julemarkedbesøg. En bred vifte af sociale aktiviteter for alle. Den store deltagelse tyder på, at roere gerne tilbringer tid med hinanden uden for robåden.

Det stærke fællesskab bestod sin prøve, da højvandet stod 1.06 cm. højt i bådehallen. Da vandet havde trukket sig tilbage, rykkede 20 medlemmer på eget initiativ ind og gjorde rent i 5 timer. En uvurderlig indsats for klubben.

Pleje af det danske sprog var i år et særligt vigtigt punkt. Vi ønskede at inddrage medlemmerne i dette punkt, og derfor var der workshop med brainstorming og opsamling i plenum. Der kom flere brugbare inputs, som vi kan arbejde videre med, bl. a. om en fællessang som opstart til møder.

Der var genvalg til alle opstillede poster, som valgtes enstemmigt. Således fortsætter alle; “Et godt team” var vi enige om.

Budgettet og økonomien blev gennemgået og godkendt. Kort sammenfattet har vi en sund økonomi trods store udfordringer med ekstraordinære skader pga. stormfloden. Klubben har brug for en hævemekanisme/lift til bådene, og der er andre store påtrængende anskaffelser.

Til slut startede en debat om vinterroning, og det viste sig, at mange af medlemmerne var positivt stemt for, at klubbens bestyrelse kunne tage dette emne op til genovervejelse.

Som en lille kolorit var der annoncering af vinderne af årets fotokonkurrence;, tredjepladsen gik til Wiebke, andenpladsen til Daniel og førstepladsen til Jesko. Tillykke! Også vores “hoffotograf” Malte fik en lille gave.